شیعه پاسخ نمی دهد

سوالات بی پاسخ که باید از شیعه پرسیده شوند – سرخاب و سفید آب

بهانه بهتر برای مانعین زکات

در جریان شورش اهل رده چرا مرتدین تنها می گفتند زکات نمی دهیم؟ چرا نمی گفتند ما بیعت خود را با علی نمی شکنیم؟ چرا نمی گفتند ما علی را می خواهیم و ابوبکر را نمی خواهیم؟ اینها که بهانه هایی بهتر بود برای ندادن زکات؟

خدا همراه چه کسی است؟

در سوره توبه آیه 40 ، خطاب به ابوبکر رضی الله عنه از جانب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آمده: لاتحزن ان الله معنا یعنی غمگین مباش که خدا با ماست. سوال ما این است که بهترین توضیح و تفسیر پیرامون آیات قرآنی، توضیح و تفسیر یک آیه با آیات دیگر است، یعنی یک آیه را با آیات دیگر توضیح دهیم. خوب می شود بفرمایید معیت و همراهی خداوند در آیات دیگر نسبت به چه کسانی بیان شده است؟!! در همه جای قرآن این معیت با متقین(مع المتقین) و صابرین(مع الصابرین) و مومنین(مع المومنین) و بطور کل با افراد نیکوکار و مومن است نه با غاصب خلافت الهی، نه با ظالم، نه با غاصب فدک، نه با منافق، نه با ترسو، نه با فردی بی ایمان!!!(واقعا برای آقایان محترم رافضی جای بسی تاسف است که القاب برازنده خود را نثار بهترین مومنین می کنند)

خوف یا حزن؟

چرا شما در سوره توبه آیه 40 ، لاتحزن را به ترس و خوف ترجمه می کنید؟ در صورتیکه لاتحزن از حزن و اندوه و غم است، یعنی غمگین مباش و چنانچه خوف و ترس مقصود بود، لاتخف بکار می رفت.

نسب امام صادق به چه کسی میرسد؟

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند : ولدنی ابوبکر مرتا : نسب من از دو سو به ابوبکر می رسد. آخوندها در سند این حدیث مناقشه می کنند. می شود بفرمایید در اینصورت نسب امام صادق به چه کسی می رسد؟ شاید خواهید گفت به دختر یزدگرد؟ واعجبا از تعصب! یعنی حاضرید نسب امام صادق را به مشتی گبر آتش پرست برسانید ولی به ابوبکر نرسانید؟ آن هم افسانه ای که دکتر شریعتی این شیعه تندرو و متبحر در علم تاریخ و جامعه شناسی قویا رد کرده است!

پس چه کسی امام جماعت بوده است؟

در 13 روز آخر عمر مبارک پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ، پیش نماز و امام جماعت حضرت ابوبکر رضی الله عنه بوده اند، ولی رافضیان منکر این مسئله هستند!! سوال اینجاست که می شود بفرمائید پس چه کسی امام جماعت بوده است؟!! اگر ابوبکر نبوده چه کسی بوده؟ علمای رافضی خواهند گفت که پیامبر اسلام در حالت بیماری و با زحمت فراوان و با کمک دیگران از اتاق خود به محل نماز آمده و با دست خود ابوبکر را کنار زده است و خود پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم امامت نماز را بر عهده گرفته اند! در جواب می گوئیم یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم هر روز در حال بیماری به مسجد می آمده و ابوبکر را کنار می زده است؟!! یعنی روزی پنج نوبت اینکار را می کرده است؟!! 13 روز می شود 65 نوبت نماز، یعنی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 65 دفعه آمده اند و ابوبکر را کنار زده اند؟!!! واقعا عجیب است!! چطور ابوبکر باز هر روز می آمده و مردم هم چیزی نمی گفته اند!! ببینید چگونه تاریخ و مقلدین نادان را مضحکه و مسخره عقاید منحط خود کرده اید.

تعلیم دین توسط چه کسی؟

مدعیان تشیع بر این باورند که بنا به دستور پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دین را می بایست تنها از امامان و معصومین گرفت، یعنی تنها اهل بیت شایستگی تعلیم قرآن و سنت را بطور صحیح و بدون خطا دارند و به احادیثی چون قرآن و عترتی و … اشاره دارند و حتی قرآن را بدون وجود اهل بیت، کافی و یا قابل فهم نمی دانند، اما سوال اینجاست:

ادامهٔ مطلب »

چرا تقیه؟

در کتاب کافی حدیثی هست مبنی بر اینکه امامان از زمان مرگ خود باخبرند و حتی به اختیار خویش می میرند، سوال ما این است که پس تقیه برای چیست؟! چون مدعیان تشیع بسیاری از رفتارهای امامان خود را حمل بر تقیه می کند و می دانیم که تقیه برای حفظ جان است و چنانچه امامان از زمان مرگ خویش باخبرند و می دانند قاتل کیست و حتی به اختیار خویش می میرند، پس دیگر برای چه تقیه می کرده اند؟!!

  • اعتبارها

    Get a free blog at WordPress.com The Fjords04 Theme